Thursday, December 24, 2015

The main benefits of using electric scooters

A chеар еlесtrіс sсооtеrs hаvе а grеаt numbеr оf аdvаntаgеs іn аddіtіоn tо bеіng соst-еffесtіvе іn thеіr ореrаtіоn. Тhеу саn соmfоrtаblу mаnеuvеr іn сrоwdеd аrеаs whеrе оthеr vеhісlеs саnnоt gо аnd раrk іn tіnу аrеаs whеrе аutоmоbіlеs аrе nоt аllоwеd. А grеаt numbеr оf vаrіеtіеs саn bе quісklу аnd еаsіlу fоldеd uр tо thе dіmеnsіоn оf а brіеfсаsе, mаkіng а раrkіng sрасе unnесеssаrу аltоgеthеr. Тhіs саn аllоw sсооtеr оwnеrs tо trаvеl nеаrlу аnуwhеrе wіthоut nееdіng tо wоrrу аbоut раrkіng.

Іf уоu usе уоur fоldаblе еlесtrіс sсооtеr tо rіdе tо уоur јоb уоu саn fоld іt, саrrу іt іntо уоur оffісе, аnd stоw іt іn а vеrу smаll sрасе оr сlоsеt untіl іt's tіmе tо gо hоmе. Тhіs саn gіvе уоu реасе оf mіnd, knоwіng thаt аn іndіvіduаl wоn't bе аblе tо stеаl уоur sсооtеr whіlе іt sіts оutsіdе unаttеndеd.

Іf іt's tоо grеаt а dіstаnсе tо rіdе уоur еlесtrіс mоtоr sсооtеr tо уоur јоb уоu саn drіvе іt tо thе bus stор аs аn аltеrnаtіvе. Gіvеn thаt thеу hаvе nо соmbustіblе fluіds, еlесtrіс mоtоr sсооtеrs саn lаwfullу bе fоldеd аnd саrrіеd оn thе bus. Оnсе аt уоur јоb уоu саn strаіghtfоrwаrdlу stоw іt іn а саbіnеt оr сlоsеt untіl іt's tіmе tо gо bасk tо thе bus stор fоr thе rіdе hоmе.

Тhеу аrе аlsо smаll еnоugh tо fіt іntо а саr trunk, sо уоu саn tаkе thеm wіth уоu аnурlасе уоu wаnt. Аnd nо nееd tо сlеаn оut уоur gаrаgе tо mаkе rооm fоr уоur nеw vеhісlе аs іt саn sаfеlу bе kерt аnd сhаrgеd uр wіthіn уоur hоmе оr араrtmеnt - like the models offered on e-twow.com

Тор sрееd аnd rаngе аrе јust аbоut thе оnlу nеgаtіvе quаlіtіеs tо рurсhаsіng сhеар еlесtrіс sсооtеrs. Gеnеrаllу, рорulаr еlесtrіс роwеrеd sсооtеrs hаvе mахіmum sрееds thаt vаrу frоm аrоund 10 mрh tо 30 mрh. Іf уоu hаvе tо drіvе fаstеr thаn thіs, іt wоn't bе асhіеvаblе wіth аn еlесtrіс роwеrеd sсооtеr.

Тhе dіstаnсе а sсооtеr wіll trаvеl bеfоrе rеquіrіng іts bаttеrу tо bе rесhаrgеd іs саllеd іts rаngе. Іt іs thе tоtаl numbеr оf mіlеs уоu саn rіdе а sсооtеr bеfоrе thе еnеrgу іn thе bаttеrу unіt іs tоtаllу ехhаustеd. Νоrmаl rаngе dіstаnсеs fоr соmmоn mоdеls wіll vаrу frоm аs lіttlе аs 5 mіlеs uр tо 50 mіlеs.
 

Tuesday, December 15, 2015

Alina lucreaza in domeniul videochatului de peste 4 ani              Alina lucreaza in domeniul videochatului de peste 4 ani si a stiut mereu ca acest domeniu este potrivit pentru ea. “Nu am avut posibilitatea sa merg la facultate si mi-am dorit foarte mult acest lucru. Desi am stiut ca nu imi voi permite sa stau la facultate, am ales sa fac videochat inainte de a-mi depune dosarul la facultate. Aici am intalnit un colectiv foarte prietenos care m-a ajutat sa strang in perioada verii peste 3000 euro. Nu m-am simtit straina sau jenata iar acesti bani mi-au fost de folos. Acum este primul meu an de master si inca lucrezi in domeniul videochatului. Mi-am cumparat un apartament in centrul orasului si sunt foarte fericita”.

              Videochatul reprezinta pentru multe femei tinere un mod de a scapa de interiorizare. Aceastea aleg sa faca videochat pentru a se face remarcate si pentru a castiga sume mari de bani. Datorita frumusetii romancelor strainii sunt interesati de aceastea si platesc bani buni pentru a interactiona cu acestea. Videochatul este cu siguranta o metoda sigura de castig maxim. Daca esti femeie si ai un fizic de invidiat noi te asteptam la un studio de videochat din Iasi. Chiar daca nu esti din Iasi studiourile (printre care se numara si Playade) ofera cazare si transport gratis pana la studio pentru fetele din provincie. Cerintele sunt minime iar profitul maxim. Poti castiga pana la 2000 euro in prima luna si un bonus initial de 400 dolari. Ce mai astepti ? E sansa ta. Alina e foarte multumita si lucreaza de foarte multi timp alaturi de studiourile de videochat din Iasi. Ea castiga, dupa 4 ani, peste 9000 euro in fiecare luna. Datorita aspectului ei, ea reprezinta un trofeu din aur masiv.

            Teasteptam sa te inscrii la unul din studiourile de videochat din Iasi si poti castiga un salariu asemanator cu cel din statele Europei de Vest.

Thursday, September 17, 2015

La primbare in LefkadaAcum doi ani am fost intr-o vacanta cu prietenul meu in insula Lefkada: parintii lui ne-au dat biletele cadou de ziua lui. Am fost atat de entuziasmati amandoi, dar in acelasi timp ne-a incercat si un sentiment de teama intrucat nu mai plecasem nicaieri amandoi pana acum.

Ne-am facut bagajele, avand grija sa impachetam doar ceea ce stiam ca ne va trebui sigur, si am pornit devreme sa ne asiguram ca nu pierdem vasul. Niciunul dintre noi nu este genul sa petreaca timp prea mult pe vas, am incercat amandoi sa participam la cat mai multe activitati, sa ne plimbam cat mai mult, insula Lefkada avand cu siguranta multe de oferit. Pentru un cuplu, peisajele  destul de intime care le poate oferi sunt foarte romantice. 

De asemenea, orasele prine de traditie, unul dintre ele care mi-a placut mie mult fiind Fiskardo, va vor arata in cea mai mare parte in ce consta traditia lor. Iar daca nu va veti simti pe deplin convins la final, infruptati-va din preparatele lor renumite si nu veti mai parasi locul vreodata! Pentru cei ce prefera sa faca plimbari mai lungi, cateva popasuri ar fi: cascada Dimossari, manastirea Faneromeni, capul Dukato si crama de vinuri din arpopiere de Vasiliky. Iar pentru cei care au si mai mult timp la dispozitie, puteti traversa muntii spre est si sa vizitati satele Karia, Vafkery si Platistom, gasind la fiecare pas produse facute de ei ni mod special (miere de mai multe sortimente, plante aromate, ulei de masline). Puteti urca varful Elati si sa admirat iprivelistea ce vi se va intinde in fata ochilor, altitudinea depasind o mie de metri.

In final pot spune ca a fost o experienta formidabila, care ne-a facut relatia mai frumoasa si mai puternica, daruindu-ne multe amintiri frumoase si o gramada de poze amuzante, la care radem de fiecare data cand le vedem! Ne-a parut nespus de rau cand ne-am intors, dar am decis ca anul viitor sa stam mult mai mult acolo. Daca doriti o vacanta de neuitat, o escapada din viata dumneavoastra ocupata de servici si obiceiuri zolnice, alegeti acest loc linistit si magic! Il veti iubi cu siguranta!

Monday, September 7, 2015

drone profesionalePentru cei ce dorec o experienta nemaipomenita in materie de dispozitive teleghidate si captare de peisaje cat mai clare si frumoase, trebuie sa achizitioneze un astfel de gadget!
            Am cumparat o mini drona acum un an pentru fiul meu si m-a facut curios in ceea ce priveste altitudinea la care se paote ajunge, precum si daca se paote incorpora o camera dronei, pentru a surprinde imagini de sus. Acum cateva luni am comandat si niste drone profesionale, despre care pot spune ca sunt extrem de multumit. De jucat pot sa ma joc cu cel mic, facem intreceri, ne luam in trucuri pe sus, iar cand vine vorba de inregistrari audio-video, nu cred ca am mai avut parte de ceva de genul pana acum: e mult mai usor cu un dispozitiv care are un zbor stabil. Am lansat-o si la tara in curte, pe un vant putin mai puternic si a prins putina viteza, si intr-o zona muntoasa, la o cabana. Atunci cand ai ce peisaje prinde, are cel mai mult farmec.
            Mi-a placut foarte mult faptul ca telecomanda are o raza mare de actiune, drona face trucuri foarte bune si la un kilometru distanta. Functia de return home s-a dovedit a fi foarte la indemana in unele momente, mai ales cand ne lasam purtati de val si eu si fiul meu si faceam trucuri peste trucuri cu ea in aer, riscand altfel sa o pierdem la un moment dat. Functiile cu care este incorporata s-au dovedit astfel extrem de utile, plasand drona in capul listei dispozitivelor teleghidate incercate de mine pana acum.
            Pentru tot cei impatimiti de aparate teleghidate si captarea de peisaje, recomand aceste dispozitive inteligente si bine construite, din material rezistent si design gandit sa reziste de fiecare data cu succes diversilor factori externi ce actioneaza continuu. Pentru copii poate fi o experienta nemaipomenita, in special pentru faptul ca pot inregistra si sunt de profesioniste!